http://sketchycolors.blogspot.com/

Skechy Colors utmaning efter nedanstående skiss och därnedan är mitt bidrag. (Jag trodde att jag var klar med mina julkort men….Det var en bra skiss och roligt att skapa efter den. Dessutom har jag til den en genomskinlig kuvert!!!

Enjoy your day!

Shi-Si