Härnedan följer min fotoberättelse om min trädgårdsförvandling.

Så fina och gröna blev mina oaser, men fortfarande krävde den en kontinuerlig ogräsbekämpning (genom mina händer såklart). Fortdättning följer…

Leve grön sommar!

Shi-Si